Fortællinger fra Thy
Til startsiden
Til dialektoversigten
Siden er opdateret den 17. januar 2014
Klik på en af nedenståemnde titler
Hør dialekten i forskellige egne af Thy
Jakob Nielsen: Mi få'rs krønik
Knud Boyesen, Sdr. Vorupør
Kristian Vilhelm Jensen, Nr. Vorupør