Tove Hansen beretter fra Tommerupområdet
Til startsiden
Et skridt tilbage
Siden er opdateret den 20. august 2014
Klik på en af nedenståemnde titler, og du vil se et videoklip med en beretning fra Nordvestfyn fortalt af Tove Hansen, der har haft det meste af sin barndom i Tommerup
Indspilningen er fra 2014
De steder Tove er født
Hvad Tove dog har lavet
Toves hushandler
Mejetærskeren